Vývoj webových portálov

Vytvárame komplexné webové sídla a e-shopy na mieru našich klientov.

Webové sídlo a e-shop na mieru

Cieľom každej spoločnosti, alebo inštitúcie je mať reprezentatívne webové sídlo, ktoré efektívne a prehľadne informuje návštevníkov o službach, produktoch a aktualitách, ktoré sa ich týkajú. Korektne navrhnutá informačná architektúra zabezpečí, aby každý návštevník webového sídla vedel efektívne nájsť  informáciu, ktorú hľadá. Správne vytvorený UI/UX dizajn a identita vedia podporiť vizuálny zážitok a príslušnosť k danej značke. Práve kombináciou týchto dvoch faktorov je možné vytvoriť webové sídlo, ktoré je vizuálne atraktívne, jednoducho prístupné aj pre znevýhodnené skupiny a prehľadné vďaka používateľkým cestám, ktoré boli na začiatku jeho tvorby identifikované.
 
Zistite viac o našich aktivitách ohľadom webového vývoja portálov, sídiel a eshopov.
 

Webové sídlo

V rámci našich implementácií sme realizovali návrh a nasadenie webových sídiel v komerčnej sfére, ale aj štátnych webových sídiel s implementáciou na technológii LifreRay a mini aplikácií.

Špecializovaný portál

Máme skúsenosti s vytváraním špecializovaných portálov pre účely poskytovania elektronických služieb s podávaním eGOV formulárov.

e-Shop

Predávate alebo chcete začať s predajom Vašich produktov a služieb prostredníctvom e-shopu? Navrhneme pre Vás štruktúru eshopu, zákaznícke cesty (Funnely) a technológiu, ktorá bude pre Váš typ podnikania a potreby tá najvhodnešia.

Testovanie

Máme skúsenosti s realizáciou testovania použiteľnosti a prístupnosti webových sídiel a špecializovaných portálov. Taktiež sme realizovali aj testovania WCAG v zmysle požiadaviek stanovených MIRRI.

Integrácie

Máme špecialistov, ktorí disponujú skúsenosťami a znalosťami integrácie na rôzne agendové informačné systémy, ako aj Ústredný Portál Verejnej Správy.

Platby a účtovníctvo

Realizácia platieb cez eShop vrátane prepojenia s účtovnictvom je v dnešnej dobe kľúčová. Predaj, ktorého súčasťou procesu je aj automatické zaúčtovanie je ideálnym spôsobom ako zrýchliť a ušetriť finančné prostriedky a obslúžiť čo najrýchlejšie zákazníka.

Webové sídla s dizajnom ID-SK

Implementácia štátnych webových sídiel je komplexnou témou a pre jej úspešné zvládnutie, je potrebné mať skúsených odborníkov, ktorí už takúto implementáciu realizovali. My tieto skúsenosti máme a sme pripravení Vám pomôcť pri implementácii Vášho webového sídla v zmysle súčasných štandardov a požiadaviek MIRRI. 

Spustenie štátneho webého sídla

Pripravili sme pre Vás krátke zrhnutie toho, ako prebieha návrh a implementácia webového sídla pre OVM s prvkami ID-SK.

Analýza informačnej architektúry

Na začiatku pripravíme analýzu informačnej architektúry webového sídla spoločnosti a navrhneme jej novú štruktúru, ktorá vychádza z komplexného mapovania obsahu a zedefinovaných použivateľských ciest a persón. Vrámci tejto časti sa definuju informácie, služby a data sety, ktoré majú byť k dispozícii pre používateľov.

Používatelia a používateľské cesty

V rámci analytickej časti sa taktiež definujú používatelia do jednotlivých kategórií, životných situácií/potrieb a kreujú sa používateľské cesty, ktoré by ich mali pokryť.

Dizajnový návrh a prototyp

Po zadefinovaní používateľov, ich ciest a štrúktúry obsahu sa vytvára návrh wireframes a rozloženie jednotlivých stránok. Po schválení štruktúry začneme pracovať na vytvorení funkčného "klikateľného" prototypu, ktorý má slúžiť pre lepšiu vizualizáciu budúceho riešenia pre zákazníka a pre účely validovania testovaním použiteľnosti.

Testovanie prototypu

Testovanie webových portálov realizujeme niekoľkých častiach. Prvé testovanie sa realizuje pre validáciu informačnej architektúry, ktoré nám zodpovie, či sme ju navrhli správne. Následne pokračujeme testovaním použiteľnosti a časti obsahu na malej vzorke používateľov (tzv. formatívne testovanie) v zmysle metodiky MIRRI.

Implementácia

V tejto fáze sa Implementujú funkcionality a moduly, ktoré majú byť súčasťou webového portálu vrátane dizajnových komponentov. Tie sú vyskladané atomickým dizajnovým systémom alebo prvkami (napr. ID-SK alebo na mieru vytvorený dizajnový systém). Vytvárajú sa šablóny a obslužné prvky témy, ktorá bude použitá vo vybranom CMS systéme.

Migrácia obsahu a nový obsah

Po ukončení implementácie nastáva čas, kedy dochádza k migrácii dát a článkov do nového webového riešenia. Súčasťou tejto fázy je aj nahratie nového obsahu zákazníkom.

Testovanie implemtácie

Testovanie implementácie pri webových portáloch verejnej správy sa vykonáva na veľkej vozrke 21 ks každého zo zadefinovaných aktérov/persón ( tzv. sumatívne testovanie). Po ukončení testovania sa vypočítava výsledok SUS skóre, ktorý definuje úspešnosť zvládnutia úloh, ktoré mali jednotliví testéri vykonať na portáli. V rámci tejto fázy sa vykonáva aj WCAG testoavanie, ktoré je potrebné pre ostestovanie a následne vylepšenie prístupnosti z technického pohľadu a pre účely zrozumiteľnosti pre programy pre znevýhodnené skupiny používateľov.

Zapracovanie výsledkov testovania

Po výsledkoch testovania implementácie sa vykonáva oprava jednotlivých prvkov tak, aby bolo možné web portál nasadiť na otestovanie zákazníkom pred spustením do produkčnej prevádzky.

Vyhlásenie o prístupnosti

Pred spustením portálu je potrebné vypracovať výhlásenie o prístupnosti, ktoré musí obsahovať všetky nesúlady so zásadami prístupnosti po tom, ako boli zapracované opravy zo strany implementácie. Medzi nesúlady sa uvádzaju aj obsahové nesúlady ako napr. (alt. texty obrazkov, meta popisy PDF súborov. a iné., ktorých naplnenie je v zodpovednosti zákazníka.)

Spustenie portálu

Po úspešom otestovaní a vypracovaní vyhlásenia o prístupnosti nastáva fáza spustenia webového portálu do produkčnej prevádzky.

Realizácie

Často kladené otázky

Redakčný systém je priamo závislý od technológie, ktorú vyberáme pri implementáciu každého riešenia. V prípade, že sa vyberie LifeRay, tak je využitý CMS, ktorý táto technológia obsahuje. V prípade, že sa jedná o PHP technológiu, tak využívame vlastné riešenie CMS, ktoré obsahuje aj možnosť rozšírenia o eshop. Samozrejme pri každom projekte berieme aj ohľad na zákazníka a jeho očakávania.

Pokiaľ zákazník má záujem o vytvorenie takejto integrácie, tak ju riešime ako súčasť dodávky. Každý zákazník má iné očakávania od typu a rozsahu integrácie vrátane typu účtovného informačného systému, na ktorý je potrebné vykonať integráciu. Pre tieto účely sa vykonavá analýza, aby sa vytvorilo riešenie, ktoré vyhovuje požiadavkám a potrebám klienta.

Áno,  aj touto cestou je možné spolupracovať. Viac informácií a outsourcingu kapacít nájdete v sekcii Body shop.

Zostaňme v kontakte

Sme pripravení pomôcť
Vám pri riešení Vašich
požiadaviek.

Radi odpovieme na Vaše otázky a potreby, aby sme vedeli pripraviť ideálne riešenie pre Vás.

Benefity pre Vás:

Čo sa bude diať ďalej?

1

Zavoláme Vám späť a dohodneme termín stretnutia

2

Po strenutí navrhneme riešenie Vašej požiadavky.

3

Pripravíme pre Vás ponuku na realizáciu Vašej požiadavky

Napíšte nám s čím potrebujete pomôcť