eGov Formuláre

Vývoj a úprava eGov formulárov pre elektronické služby.

eFormuláre na mieru pre Vás

Elektronické formuláre sú v dnešnej dobe štandardom pre poskytovanie elektronických služieb v zmysle vyhlášky 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy, ktorej gestorom je MIRRI. Pre ich vytvorenie alebo úpravy je potrebné mať znalosť a poznať všetky zákonné, ale aj technologické požiadavky. Taktiež je kľúčová znalosť v oblasti podpisovania elektronických formulárov. Dizajnové prvky elektronických formulárov sa riadia dizajnovým manuálom a princípmi ID-SK, ktoré sú unifikované pre všetky eGov formuláre. Elektronické formuláre je možné umiestniť v module MEF na stránke slovensko.sk alebo je možné ich umiestniť samostatne aj na špecializovaný portál v prípade, ak ním štátna inštitúcia disponuje.
 
Naša spoločnosť má za sebou implementáciu komplexných formulárov a ich podpisovanie vrátane implementácie online a offline číselníkov, ktoré sú umiestňované vo formulároch. Veľmi radi Vám s touto doménou pomôžeme. 

Skúsenosti

Máme skúsenosti s tvorbou a prevádzkou komplexných formulárov, ktoré pokrývajú veľké množstvo agiend a pracujú s číselníkmi.

Umiestnenie

Formuláre je možné umiesniť na špecializovaný portál alebo do modulu MEF na stránke Ústredného Portálu Verejnej správy.

Špecializovaný portál

V prípade, že máte záujem o vytvorenie špecializovaného portálu, tak Vám radi pomôžeme.

Pripravéní pre Vás

Náš tím je pripravený kedykoľvek Vám pomôcť s implementáciou nových alebo zmenou existujúcich formulárov.

Zopár užitočných informácií o eFormulároch

Dizajn eFormulárov je navrhnutý v súlade s dizajn manuálom ID-SK, ktoré zohľadňuje aj všetky potrebné pravidlá prístupnosti, ktoré sú definované vo webových štandardoch W3C. Každý eFormulár je exportovaný/uložený v tzv. *.zip balíčku, ktorý obsahuje všetky transformácie formulára, ktoré sa používajú pre jeho vizualizáciu, offline číselníky, obrázky a iné metadáta. V *.zip balíčku sa nachádzajú vizuálne tranformácie:

  • HTML
  • HTML read-only
  • TXT
  • Podpisová transformácia 
  • PDF transformácia

Súčasťou balíčka je aj manifest a XSD schéma, ktorá definuje dátovú štruktúru každého formulára. Taktiež obsahuje jedinečný identifikátor inštiútcie, názov formulára, jeho verziu a iné….  

Dôležité je pri formulároch mať skontrolované všetky typy tranformácií, aby sa používateľovi zobrazili korektne a aby prešli validáciou pri nahrávaní do modulu MEF v ÚPVS. Taktiež je potrebné sledovať aj správne označenie name spaceov pre účely správneho predvypĺňania údajov ako sú meno, priezvisko, titul, adresa, e-mail, tel. kontakt, nazov spoločnosti, ičo a iné…. 

Viac informácií sa dozviete na osobnej konzultácii.

Na čo všetko treba
dať pozor

Pri vytváraní eGov formulárov je potrebné vždy dbať na cieľ a agendy, ktoré je potrebné digitazilovať z papierovej podoby na elektronickú. 

Požiadavky

Obsah každého formulára musí naplniť všetky legislatívne a technické požiadavky, aby v elektronickom prostredí fungoval korektne.

Procesy a agendy

Vždy je potrebné sa pozerať na proces vyplnenia, aby bol pre používateľa zrozumiteľný a nasledoval logicky krokovo s pochopiteľnou navigáciou a nápovedami.

Predvypĺnanie údajov

Je dôležité sa sústrediť na to, aby sa uľahčila používateľovi cesta vyplnenia formulára formou predvyplnenia vybraných polí ako napr. meno, priezvisko, dátum narodenia a ostatné kontaktné údaje.

Transformácie

Každý formulár má niekoľko tranformácií, ktoré slúžia pre jeho vizualizáciu. Je potrebné dohliadnuť, aby každá z nich fungovala korektne.

Podpisovanie

Na to, aby mohol byť formulár pred odoslaním podpísaný musí prejst validáciou. Kontrola validácie sa vykonáva už pri jeho tvorbe a je neoddeliteľnou súčasťou správne dodaného eFormu.

Identifikátory

Identifikatory musia vždy sedieť s tými, pre ktoré bola vytvorená aj elektronická služba.

Zostaňme v kontakte

Sme pripravení pomôcť
Vám pri riešení Vašich
požiadaviek.

Radi odpovieme na Vaše otázky a potreby, aby sme vedeli pripraviť ideálne riešenie pre Vás.

Benefity pre Vás:

Čo sa bude diať ďalej?

1

Zavoláme Vám späť a dohodneme termín stretnutia

2

Po strenutí navrhneme riešenie Vašej požiadavky.

3

Pripravíme pre Vás ponuku na realizáciu Vašej požiadavky

Napíšte nám s čím potrebujete pomôcť