UX/CX a Grafický design

Dizajn vizuálnej identity, mobilných aplikácií, web portálov a produktový dizjan

Dizajn je to čím žijeme

Tvorba UX/UI je nevyhnutným procesom pre správne nadizajnovanie Vašej webovej alebo mobilnej aplikácie. Správne nastavený UX/UI Vám zásadne prispeje k zvyšovaniu konverzií predaja produktov alebo služieb, prispieva k zvyšovaniu zákazníckej skúsenosti = Customer Experience, zvyšuje prístupnosť a vytvára aj pozitívnu asociáciu k Vašej značke. Pri dizajnovaní mobilných aplikácií a webových portálov využívame efektívne prístupy a metódy, ktoré nám pomáhajú s identifikáciou potrieb ich validáciou počas testovania tak, aby bol dizajn a používateľské cesty šité na mieru a potreby Vašich zákazníkov. Okrem týchto činností zabezpečujeme služby návrhu dizajnu vizuálnej identity spoločností a produtkového dizajnu. 

Dizajn mob. aplikácií

Tvoríme UX/UI dizajn mobilných aplikácií s dôrazom na dokonalú zákaznícku skúsenosť. Hlavným cieľom je vytvoriť digitálny produkt, ktorý je pochopiteľný a ľahko ovládateľný pre každého...

Vizuálna Identita

Vytvárame vizuálne identity pre spoločnosti s dôrazom na detail a jednoduchosť s cieľom správne reprezentovať hodnoty a ciele každej značky. Sústredíme sa zaroveň na diferenciáciu od Vašej konkurencie.

Testovanie prístupnosti

Vykonávame testovanie prístupnosti v zmysle štandardov WCAG, aby mohli byť Vaše mobilné a webové aplikácie prístupné aj pre znevýhodnené osoby a neprišli ste o zákazníkov.

Dizajn web portálov

Vytvárame UX/UI dizajn pre webové portály, e-shopy a agendové informačné systémy, ktorých obsluha je jednoduchá a intuitívna s dôrazom na zákaznícku skúsenosť. Mapujeme používateľské cesty pre pochopenie ich uvažovania...

Produktový dizajn

Vytvárame dizajn produktov, aby sme ich vedeli zatraktívniť a pomohli Vám s ich vizibilitou a s tým spojeným rastom predaja. Dôležité v dnejšnej dobe je sa odlísiť od konkurncie a preto treba nájsť správny a atraktívny produktový dizajn.

Testovanie použiteľnosti

Vykonávame testovanie použiteľnosti existujúcich alebo nových mobilných aplikácií a web portálov s cieľom zvalidovať a zdokonaliť navrhnuté reišenia pre maximalizáciu zákazníckej skúsenosti.

Ako pracujeme

Pri navarhovaní designu pristupujeme agilinými metódami,ktoré sú využívané celosvetovo ako štandard vrámci navrhu, testovania a implementácie špičkových dizajnových systémov. Cieľom je je vytvárať v krátkom čase prototypy budúcich riešení a vykonať ich validáciu prostredníctvom testovania. Pri testovaní si overujeme  predpoklady a hypotézy, ktoré vznikli v časti navnímania projektu/produktu a definície persón a jednotlivých životných situácíí. Bližší popis jednotlivých častí nájdete nižšie.

Design thinking process

Pri navrhovaní dizajnu UI a UX pristupujeme podľa metodiky tvorenia efektívneho dizajnu. 

Empathize

V tejto fáze je cieľom získať hlboké pochopenie vašich používateľov a ich potrieb. Empatia je proces, prostredníctvom ktorého odložíme svoje potreby, spôsob myslenia, predpoklady a vžijete sa do ich kože. Podobne v dizajnovom myslení sa snažíme pochopiť ľudí, ich emocionálne aj praktické potreby, dôvod, prečo sa správajú určitým spôsobom, čo je pre nich zmysluplné. V tejto fáze je potrebné veľa pozorovať, ponoriť sa do prostredia vášho používateľa, cítiť sa ako oni a prežívať ich problémy a obavy, ako aj chápať ich očakávania. Na konci tohto procesu by sme mali získať množstvo užitočných informácií, ktoré vás povedú v ďalších krokoch.

Define

V prvej fáze sme nazbierali množstvo informácií, ktoré teraz musíme spracovať a odstrániť nepodstatné alebo nadbytočné aspekty. Potom budeme spracovať vstupy, ktoré sme získali a začneme vytvárať prepojenia, analyzovať svoje zistenia a definovať hlavné problémy a potreby, na ktoré budeme hľadať odpovede. Cieľom je definovať vyhlásenie o probléme, ktoré nás bude sprevádzať počas nasledujúcich fáz. Vždy je potrebné zachovať postoj zameraný na človeka/používateľa a snažiť sa vytvoriť „uhol pohľadu“, ktorý je čo najbližšie k potrebám a pocitom cieľových používateľov.

Ideate

Keď tvoríme zameriavame sa na hľadanie riešení pre otázky, ktoré sme identifikovali vo fáze definovania. Pohľady, ktoré sme získali počas fázy definovania, sú ako výzvy, ktoré musíme riešiť, a to na základe uhlu pohľadu, ktorý ste zadefinovali. Fáza nápadu predstavuje prechod od identifikácie problému k návrhu riešenia, pričom v procese generuje čo najširšie spektrum nápadov. Tu je možné použiť mnoho rôznych techník tvorby nápadov, od brainstormingu po prototypovanie, mapovania mysle až po skicovanie.

Prototype

V tejto fáze začíname vyberať zo všetkých nápadov, ktoré sme vytvorili, tie, ktoré majú najvyšší potenciál. Nesústredíme sa len na jeden nápad, ale namiesto toho určujeme kritériá, ktoré použijeme pri výbere tých najlepších nápadov a budú najlepšie fungovať. Po dokončení tejto časti pripravíme prototypy ktoré použíjeme vo fáze testovania pre účley validácie. Prototyp musí byť niečo, s čím vie pracovať na nejakom zariadení, pretože iba takýmto spôsobom získame potrebné informácie. Toto je priestor kde sa nápady skúmajú, testujú, prijímajú, odmietajú alebo ďalej upravujú a potom znova testujú. Cieľom je skončiť s jedným riešením, ktoré sa považuje za najlepšie.

Test

Testovanie a prototypovanie sú samozrejme úzko prepojené. Počas testovacieho režimu zisťujeme od používateľov spätnú väzbu o prototypoch (riešeniach), ktoré sme vyvinuli, ale zároveň je to príležitosť získať ďalšie vstupy od používateľov. Výsledky získané v tejto fáze sa často používajú definíciu problémov a na úpravu a zdokonaľovanie prototypov v procese, ktorý by sa mal nakoniec skončiť riešením, ktoré pre týchto používateľov v danom kontexte dobre funguje.

Implement

Toto je fáza, kedy sa riešenie konečne stáva reálnym a je spustené a testované na skutočnom trhu. Samozrejeme týmto sa proces nemusí vôbec ukončiť. Získaním spätnej väzby z trhu prevádzkou reálneho produktu sa otvárajú nové cesty na neustále zdokonalovanie daného digitálneho produktu ako aj rozširovanie jeho funkcionality, ktorá môže priniesť ďalšie výzvy...

Niektoré z našich realizácií:

Technógie

Pri práci používame tieto technológie

Pri našej práci sa sústredíme na využívanie tých najmodernejších technológií a nástrojov, aby sme boli čo najefektívnejší a dokázali priniesť pridanú hodnotu našim zákazníkom.

Zostaňme v kontakte

Sme pripravení pomôcť
Vám pri riešení Vašich
požiadaviek.

Radi odpovieme na Vaše otázky a potreby, aby sme vedeli pripraviť ideálne riešenie pre Vás.

Benefity pre Vás:

Čo sa bude diať ďalej?

1

Zavoláme Vám späť a dohodneme termín stretnutia

2

Po strenutí navrhneme riešenie Vašej požiadavky.

3

Pripravíme pre Vás ponuku na realizáciu Vašej požiadavky

Napíšte nám s čím potrebujete pomôcť