IT Poradenstvo a štúdie

Komplexné konzultačné služby v oblasti IT vrátane štúdií uskutočniteľnosti.

Komplexné poradenstvo

Správny prístup k dlhodobo udržatelnému riadeniu architektúry Vášho IT je vedenie komplexnej dokumentácie, ktorá reflektuje jeho budúci rozvoj a okolité integrované systémy, s ktorými je Vaše prostredie integrované. Niekedy táto dokumentácia nie je evidovaná, inokedy nie je aktualizovaná a tak je veľmi náročné vykonať správne rozhodnutia, ktoré sú kľúčové pre budúci rozvoj a prevádzku Vášho IT.

 

Náš tím expertov Vám s tým rád pomôže. Poskytujeme komplexné poradenstvo v oblasti IT a podieľame sa na príprave štúdií uskutočniteľnosti, projektových a ideových zámeroch v zmysle požiadaviek a metodiky MIRRI.

Experti

Máme pre Vás tím expertov s dlhoročnou praxou a certifikáciou v oblasti TOGAF, UML, Archimate a iné., ktorí pre Vás vytvoria expertné výstupy.

Spolahlivosť

Môžete sa spoľahnúť, že naše výstupy budú dodané načas, v zmysle požiadaviek, ktoré sme si spoločne nastavili, alebo v zmysle štandardov ISVS a vyhlášok.

Dokumenty

Pripravíme pre Vás komplexné dokumenty, ktoré Vám pomôžu pri kľúčovom rozhodovaní pri realizácii zmien v prostredí kde prevádzkujete Vaše informačné systémy.

Súčinnosť

Na vypracovanie kvalitných výstupov bude potrebná súčinnosť z Vašej strany. Pripravte Vašich kolegov, biznis vlastníkov a technických vlastníkov, aby boli k pre nás k dispozícii.

Rozhodnutia na základe dát

Každý správny manažér sa rozhoduje na základe podkladov, dát a vstupov od expertov, aby si bol istý, že jeho rozhodnutie nespôsobí v budúcnosti problémy a neohrozí tak operabilitu spoločnosti, či jej potenciálny rast. 

Typy poradenských
služieb

Vyberte si zo zoznamu, činností, ktoré Vám vieme poskytnúť…

Príprava ideového zámeru

Pre zlepšenie politiky riadenia kvality bol vrámci prípravnej fázy pre projekty vytvorený Ideový zámer v gescii MIRRI. Ideový zámer pomáha inštitúciám popísať definíciu aktuálneho a požadovaného TO-BE stavu projektu alebo zmenovej požiadavky, ktorú chce inštitúcia implementovať. Popisuje používateľov, základné procesy, odhadovaný rozpočet projetku a priorizuje požiadavky.

Príprava projektového zámeru a prístupu k projektu

Je pokračovaním Ideového zámeru, pričom detailne popisuje jednotlivé pohľady na architektúru, aktérov, legislatívu, integrácie a obsahuje aj rozdelenie projektu do jednotlivých etáp vrátane estimácie nákladov na dodávku a prevádzku nového projektu a jeho začlenenia do existujúceho ekosystému.

Katalóg požiadaviek

Je časťou projektového zámeru a prístupu k projektu, v ktorej sa zberajú všetky biznis požiadavky na základe ktorých komplexnosti sa vypočítava očakávana cena diela.

IT konzultácie

Komplexné poradenstvo a konzultácie v oblasti IT. Príprava alebo podpora pri príprave štúdii uskutočniteľnosti. Analýza stavu aplikačnej infraštruktúry, identifikácia slabých miest a problematických častí vrátane návrhov na ich odstránenie či elimináciu.

Často kladené otázky

Kontaktujte nás prostredníctvom formulára uvedeného nižšie a popopíšete presnejšie čo by ste potrebovali vyriešiť.

Zadefinujeme si rámec, čo bude potrebné vykonať z pohľadu analýzy či IT konzultácií. Na základe vstupných informácií pre Vás pripravíme cenovú ponuku s časovým harmonogramom prác a cenovej kalkulácie. Nevyhnutnou súčasťou takejto spolupráce a kvalitného výstupu za našu stranu bude Vaša súčinnosť. Budeme potrebovať súčinnosť Vašich kolegov.  

Áno. Je potrebné jasne zadefinovať s akou činnosťou budete potrebovať pomôcť a my vytvoríme pre Váš projekt tím, ktorý zabezpečí dodávku podľa Vašej požiadavky.

Áno,  aj touto cestou je možné spolupracovať. Viac informácií a outsourcingu kapacít nájdete v sekcii Body shop.

Zostaňme v kontakte

Sme pripravení pomôcť
Vám pri riešení Vašich
požiadaviek.

Radi odpovieme na Vaše otázky a potreby, aby sme vedeli pripraviť ideálne riešenie pre Vás.

Benefity pre Vás:

Čo sa bude diať ďalej?

1

Zavoláme Vám späť a dohodneme termín stretnutia

2

Po strenutí navrhneme riešenie Vašej požiadavky.

3

Pripravíme pre Vás ponuku na realizáciu Vašej požiadavky

Napíšte nám s čím potrebujete pomôcť