Vývoj mobilných aplikácií

Vytvárame mobilné aplikácie s unikátnym dizajnom na natívnych a hybridných technológiách.

Moderné aplikácie pre Váš úspešný biznis

Pri vývoji mobilných aplikácií sa sústredíme na každý detail. Mobilná aplikácia je digitálny produkt t.j. predajný či obslužný kanál, ktorým komunikujete s Vašimi zákazníkmi. Preto aj návrh a vývoj musí dbať na to, aby používateľský zážitok, stabilita, intiutívnosť a zrozumiteľnosť každej mobilnej aplikácie boli zadefinované ako kľúčové faktory.

Platformy

Vyvíjame mobilné aplikácie, ktoré sú postavené na natívnych technológiach iOS a Android, ako aj hybridné riešenia na platformách Kotlin a Flutter.

Prevádzka

Zabezpečujeme prevádzku a podporu pre mobilné aplikácie vrátane možnosti prebrataia celého riešenia s Back Endovým riešením.

Komplexné projekty

Sme pripravení nadizajnovať, navrhnúť a vytvoriť celé riešenia mobilných aplikácií vrátane Back End-u od samotnej idei, až po odovzdanie do prevádzky na mieru našich klientov.

Testovanie použiteľnosti

Vrámci validácie návrhu realizujeme testovania použiteľnosti na funkčnom prototype pre získanie spätnej väzby nášho návrhu a pochopenia uvažovania budúcich používateľov.

Zákaznícka skúsenosť vždy na provom mieste...

Každá mobilná aplikácia predstavuje digitálny produkt, ktorý má svoj účel. Účelom môže byť predaj (x-sell /up-sell), obsluha klienta alebo aj nástroj na akvizíciu nových klientov. 

 

Preto vždy pred začiatkom našej spolupráce diskutujeme s našimi zákazníkmi dôvody prečo sa rozhodnú vytvoriť aplikáciu a na čo má primárne služiť. 

 

Následne tieto očakávania porovnávame s potrebami súčasných, alebo budúcich klientov, aby sme zistili či sú vo vzájomnom súlade.  V konečnom dôsledku každý projekt musí mát očakávania a merateľné ciele jeho úspešnosti. Správne nastavenie funkcionality a jej merania prostredníctvom indikátorov KPI, pomáhajú vyhodnocovať či je projekt úspešný a či si dané riešenie zákazníci obľúbili, či im uľahčilo ich dennodenný život, či znížilo náklady na obsluhu klienta atď….

Ako tvoríme
Digitálne Produkty

Našim cieľom je návrh, vývoj a prevádzka digitálnych produktov s dôrazom na pridanú hodnotu a udržateľnosť.

Objavovanie

Analyzujeme a objavujeme problémy a príležitosti. V tejto fáze zisťujeme a validujeme problémy a potreby existujúcich alebo budúcich používateľov. Táto fáza je postavená na používateľských výskumoch potrebných na vykonanie správnych rozhodnutí pri tvorbe Vášho budúceho digitálneho produktu.

Definícia Produktu

Po získanej spätnej väzbe vytvárame a definujeme budúci produkt, ktorý vychádza z potrieb zákazníka a jeho cieľových používateľov. V tejto fáze ide len o prvú definíciu samotného produktu, funkcionalít a problémov, ktoré má vyriešiť.

Dizajn a prototypovanie

Po zadefinovaní produktu vytvárame jeho budúci dizajn. Vytvárame informačnú architektúru, používateľské cesty. identitu produktu, tone of voice a jednotlivé atomické prvky budúceho dizajnu. Takto vytvorené MVP testujeme na vybranej vzorke používateľov a validujeme si náš návrh, prípadne ho upravujeme. Cieľom je, aby samotný vývoj začínal po získaní spätnej väzby testovaných používateľov na nadizajnovanom funkčnom prototype.

Vývoj

Z atomických prvkov dizajnu vytvárame budúce riešenie podľa finálneho prototypu MVP. Pre daný produkt vytvoríme Front End a Back End a produkt prejde komplexným testovaním pred finálnym odovzdaním zákazníkovi na otestovanie pred spustením do prevádzky.

Spustenie Produktu

Po odovzdaní na zákaznícke testovanie a akceptovaní je produkt pripravený na spustenie do komerčnej prevádzky. Spoločne so zákazníkom sledujeme správanie používateľov, priebeh akvizície používateľov, feedback v AppStore-och a pripravujeme spoločne roadmapu vylepšení, ktoré bude súčasné riešenie v budúcnosti obsahovať.

Škálovanie & Prevádzka riešenia

Po potvrdení MVP hľadáme spôsoby ako digitálny produkt efektívne škálovať a optimalizovať, ako pracovať na lepšej akvizícii používateľov a ako ho po požívateľskej stránke zlepšovať a zatraktívňovať pre používateľov.

Niektoré z našich realizácií:

Technógie

Pri práci používame tieto technológie

Pri našej práci sa sústredíme na využívanie tých najmodernejších technológií a nástrojov, aby sme boli čo najefektívnejší a dokázali priniesť pridanú hodnotu našim zákazníkom.

Zostaňme v kontakte

Sme pripravení pomôcť
Vám pri riešení Vašich
požiadaviek.

Radi odpovieme na Vaše otázky a potreby, aby sme vedeli pripraviť ideálne riešenie pre Vás.

Benefity pre Vás:

Čo sa bude diať ďalej?

1

Zavoláme Vám späť a dohodneme termín stretnutia

2

Po strenutí navrhneme riešenie Vašej požiadavky.

3

Pripravíme pre Vás ponuku na realizáciu Vašej požiadavky

Napíšte nám s čím potrebujete pomôcť